Kosten deelname 2018

 

Kosten Deelname

Als u besluit tot deelname:

  1. Stuur dan de volledig ingevulde en ondertekende antwoordkaart in die u per post hebt ontvangen
  2. Of meld u aan via deze site en klik hiernaast op  :  Opgave reünie 2018

Maak tevens de kosten van deelname ad € 20 per persoon voor 1 juni over op:

Rekening NL 18 ABNA 0469316500
t.n.v. reünie Bolswarders

Vermeld ook uw naam - postcode en woonplaats, alsmede een eventueel dieet.

Nadat uw inschrijfgeld is ontvangen, liggen uw bewijs van deelname en een deelnemerslijst op 30 juni voor u klaar in het Marne College.

Deze lijst zal ná 1 juni z.s.m op onze site worden gezet.
U kunt dan alvast zien welke “oude bekenden” er komen.

Donderdag 28 juni is het Heamiel.

Wellicht is dat aanleiding om eerder naar Bolsward te komen.