Deelnemerslijst 2018

Deelnemers reünie 2018 update 20 juni

Staat uw naam hier straks ook bij ?

NAAM WOONPLAATS
Andringa, Dieuwke Groenlo
Andringa, Eli Heerenveen
Andringa, Johan Almere
Asperen, Urica van Nederhorst den Berg
Bangma-Boelen, Hammie Lelystad
Bangma, Marcel Franeker
Beer van Gosliga, Yfke de Zoetermeer
Bennink-Roek, Grietje Rijswijk
Berg, Douwe van den Bolsward
Berg-Dijksma, Joke van den Bolsward
Bergsma-Bos, Lies Bolsward
Boersma, André West-Terschelling
Boersma-Anema, Berny Leeuwarden
Boersma, Willy Bolsward
Bonte, Frans Leeuwarden
Bosma-Roorda, Corrie Bolsward
Bosma-Faber, Dicky Bolsward
Bosma, Jan Bolsward
Brattinga-Huitema, Willy Bolsward
Buikstra, Tiny Bolsward
Doorenbos-v.d.Berg, Lientje Leeuwarden
Duiven, John Schagen
Dijkstra, Lineke Drachten
Dijkstra, Wouter Hoofddorp
Eekhof, Ellie Wijk bij Duurstede
Eerdmans, Ben Bolsward
Eerdmans-van der Meer, Dicky Bolsward
Eizema, Frits  Drachten
Engwerda, Johan Scharnegoutum
Engwerda, Matthijs Nes ( Gem Heerenv.)
Faber-van der Ploeg, Eelkje Leeuwarden
Faber, Hieke Joure
Feenstra, Sjoerd Bolsward
Fennema,Jacques Lisserbroek
Flapper, Reijer Workum
Foeken-Buikstra, Klaasje van Lemmer
Frijling, Gerard Grou
Goeman-Kramer, Akkie Sneek
Goeman, Piet Sneek
Greijdanus, Bart Grou
Greijdanus, Cor Bolsward
Groot Hessel de Tjerkwerd
Groot, Meinte de Bolsward
Haagsma, Pier Bolsward
Haagsma-Keukenkamp, Wilma Bolsward
Haan, Gerrit de Oosterzee
Hofstra-Terpstra,Maaike Grou
Hofstra, Rein Grou
Hollander, Sjoerd Bolsward
Huisman, Dominicus Makkum
Huisman, Johan Bolsward
Huisman-Brandenburg, Nellie Bolsward
Huitema, Feike Bolsward
Huitema, George Groningen
Huitema, Lies Harmelen
Huitema, Sjaak Bolsward
Huitema-Knol, Ali Bolsward
Jansen, Eddy Bergen op Zoom
Jong-de Jong, Bouwke de Ridderkerk
Jong, Griet de Bolsward
Jong, Jaap de Beverwijk
Jong, Pier de Ridderkerk
Jong, Simen de Amsterdam
Jong-de Wit, Tony de Heerenveen
Kasimier, Hendrik Bolsward
Kasimier-Stevens, Mieke Bolsward
Kramer, Hieke Bolsward
Kramer, Petra Bolsward
Kuipers, Fokke Drachten
Kuipers, Freek Drachten
Kuipers, Lou Drachten
Landskroon, Ria Sneek
Meulen, Alie van der Lauwersoog
Meulen, Gerrit v.d. Bolsward
Meulen, Hessel van der Sneek
Meulen-Los, Cobie van der Bolsward
Miedema-Oppedijk, Hennie Bolsward
Nauta, Jaap Bolsward
Nawijn, Jan Hattem
Osinga, Carl Vries
Oud-Faber, Joke Leeuwarden
Palstra-Bosma,Mieke Bolsward
Panstra-Bijlsma, Geesje Dokkum
Panstra, Ysbrand Dokkum
Ploeg-Zijlstra, Maaike van der Burgum
Ploeg,Tjeerd van der Burgum
Reker-Landskroon, Thea Eindhoven
Sandstra, Gerard Bolsward
Sandstra-Ferbeek, Lenie Bolsward
Sangers, Jan Bolsward
Schukken, Folkert Schiedam
Schukken, Rimmy Schiedam
Sikkes-van Dijk, Ada Heerenveen
Sikkes, Tjitte Heerenveen
Slooten-Gerritsma, Agnes van Baarn
Sluis, Melis van der New Zealand
Sluis-Lllingby, Ruth van der New Zealand
Sluijter, Martin Akersloot
Smith, Jan Bergum
Smith-Gosliga, Janny Bergum
Stevens, Bennie Bolsward
Stevens-Hogeterp, Baukje Bolsward
Stoelinga-Bosma, Betty Bolsward
Tolsma, Bertus Deest
Tolsma-Dijkstra, Clara Deest
Toussaint-v.Asperen, Siep Bolsward
Veen, Joop van der Bolsward
Veer, Richt van der Bolsward
Veerman, Alice Zevenhuizen
Veldman, Tonny Bolsward
Ven-Boelen, Tinie van de Montfoort
Venema, Douwe Bolsward
Venema-Sprik, Geeske Bolsward
Visser-Huitema, Giny Bolsward
Visser-Raadsveld, Henny Leeuwarden
Visser, Klaas Leeuwarden
Vlies-Frijling, Jellie van der Noordwijkerhout
Voetberg, Jaap Bolsward
Vries-Kramer,Doetie de Lisse  
Werf-Huitema, Heleen van der Deinum
Werff-Bosma, Hanny v.d. Bolsward
Westerhof, Ate Bolsward
Westerhof-van Dalen, Marie Marrie
Westerveld-Jorritsma, Afke Sneek
Westhof-Houtema, Catharina Bolsward
Wiersma, Cilia Bolsward
Willemsen-v.d.Zee, Ali Hank
Wobma, Jelte Bolsward
Wijnia, Douwe Bolsward
Wijnia, Klaas Bolsward
Wijnia, Yke Bolsward
Zee, Boudien van der Hoofddorp
Zee, Jan van der Bolsward
Zee-de Wit, Janny van der Schagen
Zoethout, Gerard Monnickendam
Zijsling, Aaltje Schalsum